Over onze club

Print Friendly, PDF & Email
De Toekomst Halen: een rijke en lange geschiedenis

Meer dan 100 jaar geleden in 1908 besloten enkele fervente liefhebbers, wonende in Halen, om de duivensport in hun gemeente beter te organiseren. Tot dan toe waren er al enkele pogingen geweest om een duivenbond te stichten, maar door omstandigheden, gebrek aan deelnemers of aan duiven (oorlogsjaren), waren die allen tot mislukking gedoemd. Onder leiding van apotheker Jacobs en de familie Busselen, Loosen, Wauters en Raes groeide de maatschappij al heel snel tot een bloeiende maatschappij.

In 1920 werd door enkele leden, later de stichtende leden genoemd, een belangrijke bijkomende financiële injectie gedaan waardoor de maatschappij eigen materiaal kon aankopen. Vanaf 1931 kreeg ze een wettelijk karakter met eigen statuten.
Er werden met de omringende maatschappijen heel wat samenspelen georganiseerd. Vanaf 1953 werd ook de inkorving van Bourges aan Halen toegekend. Op 1 maart 1957 werd ze officieel “Koninklijk” verklaard door gouverneur Roppe.

De maatschappij werd een begrip in Limburg en België. Meer en meer fondvluchten werden haar toegekend en het aantal leden bleef stijgen en ze is nog steeds de grootste van Limburg.

Gedurende de jaren wisselde ze nogal eens van locatie, waarvan 26 jaar bij G.Loots op de Markt. Vanaf 1996 heeft ze haar stek in het Buurthuis van Zelk gevonden. Ze baat het lokaal in eigen beheer uit.

De sterkte van de maatschappij zit in het beleid dat steeds toekomstgericht blijft. Bij iedere vernieuwing blijft ze een pioniersrol vervullen en gedurende de jaren heeft ze de inkorvingen en uitslagen volledig gemoderniseerd en geautomatiseerd zodat ze de liefhebbers optimale service kan bieden. Het bestuur en de medewerkers zijn vooraal jonge dynamische mensen die zich met hart en ziel inzetten.